Esenyurt ve çevresinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin ortak sorunlarının çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmak, projeler üretmek, gerekli mercilerle beraber sorunların çözümü noktasında iş birliği içine girmek.

• Sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek.

• Esenyurt'ta faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin, iş hacimlerini geliştirmek, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümelerini sağlayabilmek için uygun koşulları yaratmak.

•Esenyurt'ta ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak, Esenyurt'u Türkiye'nin bir sanayi üretim üssü haline getirebilmek.

• Üyelerimiz arasında dostluk ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Esenyurt'ta faaliyet gösteren işletmeler arasındaki ticari işbirliklerini desteklemek.

• Üyelerimizin ihracat yapmasını ya da ihracat hacimlerini arttırmasını sağlamak için çalışmalar yapmak. Bu amaçla gerekli bağlantıların sağlandığı farklı ülkelere iş gezileri düzenlemek.

• Bölgemizdeki sanayicilerin ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının çözümü için İŞKUR, MEB, meslek liseleri ve üniversiteler ile işbirliği içine girmek.

• İş adamı ve sanayicilerimizi ilgilendiren mevzuat ve yasa değişikleri konusunda üyelerimizi bilgilendirmek.

• Toplumsal dayanışma kültürüne önem verdiğimiz için çeşitli sosyal sorumluluk projelerini kimi zaman tek başımıza hayata geçirmek, kimi zaman geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinin paydaşı olmak.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın