Buradasınız : HABERLER VE DUYURULAR

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler'e İstihdam Desteği

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler'e İstihdam Desteği -


Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler'e İstihdam Desteği Uygulamalı Eğitim Programı (UEP), geçici koruma sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Türk vatandaşlarının faydalanacağı bir programdır. İŞKUR kanalıyla yürütülmektedir.
 
Teşvik;  6 ay süresince asgari ücret 1850 TL İşkur tarafından ödenecek 6 ay süresince SGK-Vergi yok (Genel sağlık primini işkur ödeyecek)
 
Kimler Faydalanabilir?

Adaylar 15 yaşını tamamlamış,. En az 2 sigortalı personeli olması. Sigortalı çalışan sayısının en fazla %30'u kadar talepte bulunulabilir. İEP (İşbaşı Eğitim Programı) Kontenjanının %30 unu kullanan firmalar buna ek olarak %20 UEP kontenjan hakkına sahip olacaklardır. En az 6 aydır Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeliler (İkamet izni İSTANBUL olacak) Son 1 aydır işsiz olan Türk Vatandaşları.   Program Sonunda Taahhüt; Katılımcılardan minimum %20 si istihdam edilmek üzere işe alınacak. Başlangıç ve bitiş sigortalı çalışan sayılarına bakılmayacaktır.
 
AÇIKLAMA 

UEP kapsamında Suriyeli ve Türk işçi alımı sayısı nasıl tespit edilir? UEP uygulamasından faydalanan işverenin fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla %30'u kadar katılımcı talebinde bulunabilecektir. İşveren tarafından %30'luk kontenjanın hepsinin kullanılması halinde katılımcı profili %50 GKSS %50 Türk vatandaşlarından oluşacaktır. Ancak Proje kapsamında GKSS'lere pozitif ayrım yapmak adına bu yüzde %50'lik oran aşılabilecek ancak hiçbir şekilde Türk vatandaşlarında %50'lik oran aşılmayacaktır.  Örnek vermek gerekirse, üç kişilik kontenjanı olan bir işveren kontenjan dağılımını 2 GKSS 1 Türk vatandaşı ya da 1 GKSS 1 Türk vatandaşı şeklinde kullanabilir. Bir diğer ifadeyle işyerinde sadece GKSS kapsamında olan kişilerin katıldığı program düzenlenebilecekken sadece Türk vatandaşı katılımcılardan oluşan program düzenlenemeyecektir.
 
Uygulamalı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. İl müdürlüğünce uygun görülen işyerlerinde Kurum tarafından düzenlenen İEP (İşbaşı Eğitim Programı) bulunması halinde, ilgili işveren % 30 İEP, % 20 UEP kontenjan talebinde bulunabilecektir. Aynı zamanda İl müdürlüğünce uygun görülen işyerlerinde %30 UEP kontenjanını kullandığı durumlarda da, %20 İEP kontenjan talebinde bulunabilecektir.  
 
Uygulama Süresi Ne Kadar ? 

Kontenjanlar belirlendikten sonra oluşturulacak sistem üzerinden program açılacaktır. Tehlikeli mesleklerde açılacak programlar hariç program süresi en fazla 6 ay olarak uygulanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde düzenlenecek programlarda MEB Hayat Boyu Öğrenme Modülleri esas alınarak, modülün asgari süresinden az olmamak kaydıyla program düzenlenecektir. Program süresi, haftalık 45 saatten haftada 6 günden fazla olamaz.
 
UEP Uygulama Süreci Nasıl ?

Değerlendirme sonucunda uygulamalı eğitim programına yönlendirilen katılımcı ile programdan yararlanan işyeri arasında uygulamalı eğitim programı sözleşmesi imzalanır.