Buradasınız : FAALİYETLERİMİZ

FİNANSAL OKUR YAZARLIK VE KONKORDATO EĞİTİMİ

FİNANSAL OKUR YAZARLIK VE KONKORDATO EĞİTİMİ - ESİDER ve Bağımsız Denetçi Fevzi BULUT ile Atlantik Bağımsız Denetim A.Ş. Yard. Doç.Dr. Ali KAPLAN işbirliği ile düzenlenmiş olduğumuz Mali Seminer 31 Ocak 2019 tarihinde bölgemiz iş çevresinden çeşitli kesimleri temsil eden dinleyicilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Güncel ekonomik şartlar içinde gündemde olan konularda uzman olmadan da anlaşılır sade bir dille bilgiler sunan konuşmacılara ve yoğun ilgi gösteren bölge iş dünyamıza teşekkür ederiz.Sanayicilerimize hizmet odaklı çalışmalarımıza devam edeceğimizi ve sizleri diğer organizasyonlarımızda aramızda görmekten onur duyacağımızı ifade etmek isteriz.

ESİDER ve Bağımsız Denetçi Fevzi BULUT ile Atlantik Bağımsız Denetim A.Ş. Yard. Doç.Dr. Ali KAPLAN işbirliği ile düzenlenmiş olduğumuz Mali Seminer 31 Ocak 2019 tarihinde bölgemiz iş çevresinden çeşitli kesimleri temsil eden dinleyicilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Güncel ekonomik şartlar içinde gündemde olan konularda uzman olmadan da anlaşılır sade bir dille bilgiler sunan konuşmacılara ve yoğun ilgi gösteren bölge iş dünyamıza teşekkür ederiz.Sanayicilerimize hizmet odaklı çalışmalarımıza devam edeceğimizi ve sizleri diğer organizasyonlarımızda aramızda görmekten onur duyacağımızı ifade etmek isteriz.


 

MALİ SEMİNER

 

ESİDER ve  Bağımsız Denetçi Fevzi Bulut ile AtlantikBağımsız Denetim A.Ş. Yard. Doç.Dr. Ali Kablan işbirliği ile düzenlenen MaliSeminer 31 Ocak 2019 tarihinde Vespia Hotel'de bölgemiziş çevresinden çeşitli kesimleri temsil eden dinleyicileri ağırladı.

 

İçinde bulunduğumuz piyasa şartları içinde üreticilerimiziihracata yönlendirmeye çalıştığımız şu günlerde E.Maliye Müfettişi ve BağımsızDenetçi Fevzi Bulut "KDV İade Süreci" ev "KDV İadeleri İle İlgili ÖzellikliDurumlar" başlıkları altında ihracatta KDV iadeleri konusunda önemlinoktalarda  bilgilendirme yapmış, konuile ilgili basit gözüken ama kolayca atlanabilen hassas noktalara değinmiştir.Günümüz koşullarında üretimin pazarlarını yurtdışında ararken dikkat edilecekhususlardan biri de vergi ve mali konularda tanınan olanaklardan en doğruşekilde yararlanmaktır. Bölgemizdeki vergi müfettişlerinin çoğunun eğitmeniolan  ve "Vergi  Revizyonu" ile "Vergi  Muhasebesi" başlıklı tanınmış iki kitabı olanFevzi Bulut Eski maliye Müfettişi olup şu anada bölgemizde YMM ve bağımsızdenetim firması sahibi ve ESİDER üyesidir.

 

Firma sahipleri veüst düzey yöneticileri bu dönemde Firmanın mali yapısını çok yakından izlemekzorunda

 

Sene sonu bilanço dönemi ve içinde bulunduğumuz günlerin çokkonuşulan konusu olması nedeni ile Yard. Doç.Dr. Ali Kablan ise "FinansalTabloları Okuma" konusunda katılımcılara çok kolay anlaşılır bir dil ileözellikle firma sahipleri ve üst düzey yöneticilerimize bilanço ve malitabloları takip edebilmenin sade ama etkin ipuçlarını vermiştir. "Geleceğigöremeyiz, ama öngörebiliriz" diyen Kablan, en az aylık bilançolarla maligöstergelerin takip edilmesinin zaruret haline geldiğini belirtmiş, günümüzdebilgisayarların sayıları bir tuşla döktüğünü ama bizim bunları yorumlayabilmemizgerektiğini söylemiştir.

Halen Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi olan Ali KablanAtlantik Bağımsız Denetim A.Ş. firması ile şirketlerin değerlendirilmesi vekonkordato süreçlerinde çalışmaktadır.

 

Konkordato konusunda hem kendimiz hem de iş yapılan firmalarolarak konkordatonun bir koruma mekanizması olduğunu anlatan Kablan, ancak çokbilinçli uygulanması gerektiğini, firmalara yarar sağlayabileceği gibi zarar daverebileceğine dikkat çekmiştir. Uygulamanın temel prensiplerini ve hassasiyetledikkat edilmesi gereken konuları izah etmiştir.

 

Bölgemizin özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarınınsahipleri ve üst düzey yöneticilerinin dikkatinin çekmek amacı iledüzenlediğimiz bu seminerde konuşmacılarımıza uzman olmayan iş dünyasının dakolaylıkla ve zevkle takip edebileceği bir dille yapmış oldukları sunumlar veyoğun ilgi ile toplantıya katılan üyemiz olan ve olmayan tüm katılımcılaragöstermiş oldukları sıcak ilgi nedeni ile teşekkür ediyoruz.

 

Bölgemiz sanayine katkı amaçlı organizasyonlarımız bu güne kadar olduğu gibi ileride de sürecektir.

 

ESİDER