Buradasınız : FAALİYETLERİMİZ

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yeni Kuşaklara Devir Süreci Semineri

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yeni Kuşaklara Devir Süreci Semineri - Aile işletmelerinin ikinci nesile aktarılması ve kurumsallaşması konusunda aile şirketlerini  bilgilendirmek amacıyla ESİDER ve  Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık işbirliğiyle

Aile işletmelerinin ikinci nesile aktarılması ve kurumsallaşması konusunda aile şirketlerini bilgilendirmek amacıyla ESİDER ve Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık işbirliğiyle "AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE YENİ KUŞAKLARA DEVİR SÜRECİ" konferansı Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ali Murat ALATEPE ve iş adamları ve gençlerin katılımı ile büyük ilgi gördü

Beylikdüzü Tüyap Palas Oteldekahvaltı ile başlayan program Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği BaşkanıFevzi TOROLSAN açılış konuşmasında "Aile şirketlerinin kurucu jenerasyondanbir sonraki nesle devri sırasında sıkıntıların yaşandığı pek çok örnek olduğuama süreç iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar gösterdiğibir gerçek" dedi. Fevzi Torolsan "İtalya'da 1380'li yıllardan bu yana içeceküretimi gerçekleştiren bir firma halen aktif bir şekilde iş hayatına devamediyor. Aynı şekilde sanayileşmiş ülkelerde isimlerini hepimizin bildiği büyükşirketlerin çoğunun başlangıçta kişisel girişim olarak kurulduğunu biliyoruz.Bosch Robert Bosch'un, Opel Adam Opel'in kişisel girişimleridir. Aynı şekildeHenkel, Mercedes, Siemens, Ford gibi isimlerle birçok örnek sıralanabilir. Buşirketlerin başarısının altında yatan etken oluşturduklarıkurumsallaşma modelinin iyi oturulmuş olması. İşler her jenerasyona zamanındave başarıyla aktarılmış. 

Aile şirketlerinde genelde en fazla plansızlık sorunuyaşanıyor. Bir aile şirketi büyüdükçe ve genişledikçe sorunları artar. Şirketlerinbu sorunları önceden öngörüp, planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.Şirketlerin her biri bu süreçle mutlaka bir kere karşılaşır. Kurumsallaşmaçalışmaları pek çok kritere dayanır. Bu kriterlerin bazıları diğeri olmadan birişe yaramaz. Kardeşler arasında yaşanansorunlar, aile üyelerinin kendi özel hayatlarıyla iş hayatını karıştırması,anne ve eşlerin etkisi, gençlerin işe ve iş hayatına gerçekçi bir şekildehazırlanmaması, aile üyelerinin kişisel özelliklerinden gelen sorunlarınbaşarıyı etkilediğini görüyoruz. Sonuçta başarısız örneklerin her birinebaktığınızda, geçiş sürecinde sorunların işten değil kişiler ve ilişkilerdenkaynaklandığını görüyoruz." dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ali Murat AlatepeEsenyurt için Sanayinin  ve burada sağlanan  istihdam ve katmadeğerin çok önemli olduğunu. Şirketlerin artması ve gelişmesi yanındasürekliliğinin de bir o kadar gerekli olduğunu ifade etti. "Biz üretimin vesağlanan istihdamın ilçemiz ve ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz vebölgemizde yer alan  yatırım yapan kuruluşların her zaman yanındayız"dedi.

AileŞirketleri Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez ise Aile şirketlerinde yeninesile Devir Süreç konferansı verdi. Aile şirketlerinin ömürlerinin 25-27yıllık olduğunu ve ancak 3. Kuşağa % 5 gibi çok az bir sayının geçebildiğiniifade eden Dr. Yılmaz SÖNMEZ aile şirketlerinde şu konularda sorunolduğunu ifade etti:

·        İletişim sorunu,  tartışma kültürününoluşmaması

·        Yetki ve sorumluluk dengesinin olmaması

·        Gizli rekabetler

·        Maaş ve özlük haklarının adil olmaması

·        Vizyon ve yönetim yaklaşımlarındaki görüş ayrılıkları

·        Kurumsallaşmada geç kalınması

·        Yönetim ekibinin profesyonel olmaması

·        Gelecek kuşaklara mülkiyet ve yönetim devrininplanlanıp uygulanmaması

Dr. YılmazSÖNMEZ yeni nesile devir için de şuhayati tavsiyelerde bulundu:

·        Yaşa göre değil LİYAKATA göre belirlenmesi

·        Adayın rızasının alınması

·        Ailenin olurunun alınması

·        Yetki Devir planının yapılması

·        Zamanında devir süreci başlatılması

·        Gerekli liderlik/işletme eğitimlerinin verilmesi

·        Devreden liderin yeni lidere koçluk yapması

·        Bütün bunlar bir üçüncü göz/danışılan denetimde yapılması

 

Toplantı katılımcıların soru ve kendi deneyimleriniaktarması ile karşılıklı bir paylaşım ve bilgilenme şeklinde sürdü.