Buradasınız : FAALİYETLERİMİZ

ESİDER ÜYELERİNİ SİGORTA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

ESİDER ÜYELERİNİ SİGORTA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ - ESİDER'in üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının bu defaki konusu

ESİDER'in üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının bu defaki konusu "sigorta" oldu. Sistem Beştur Sigorta'dan Mahmut Saraçoğlu, EİDER üyesi sanayici ve iş adamlarına risklerin doğru tespit edilip, uygun bir sigortanın nasıl yapılabileceği konusunda bilgi verdi.

Ev sahibi sıfatıyla toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ESİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür edip "hoş geldiniz" derken 30 yıldır sigorta sektöründe sağladığı yaratıcı çözümler ve biriktirdiği engin tecrübeyle saygın bir Güven Merkezi olarak algılanan Sistem Beştur Sigorta'ya, genel olarak bilinirliği az ama şirketlerin bilanço sonuçlarını etkileyecek derecede önemli olan bu sigorta konuları itibariyle verecekleri değerli bilgiler nedeniyle teşekkür etti.

ESDİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu: Sigorta konusuna büyük önem vermeliyiz. Bilgi verilecek sigorta tiplerine dair farkındalığın çok düşük olduğu belirten ESİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu, "Bu sigorta tipleri ile birçok risk koruma altına alınabilir ve sigortalı olunmadığı takdirde şirketleri iflasa kadar götürebilecek büyük zararların önüne geçilebilir. Bu nedenle sanayici ve iş adamı arkadaşlarımın bu konuya büyük önem vermelerini tavsiye ederim." diye konuştu. Mahmut Saraçoğlu: İyi bilinmeyen yeni riskler de hayatımızın parçası olmakta. Bilgilendirme toplantısında "Sorumluluk Sigortaları" başlıklı bir sunum yapan Mahmut Saraçoğlu, ticaretin günümüzde kazandığı hız ve global süreçlerin etkilerine açık olan yapısı nedeniyle, çoğu zaman iyi bilinmeyen yeni risklerin de iş hayatımızın bir parçası haline gelmekte olduğunu belirterek; bu risklerin zamanında ve doğru bir şekilde tespit edilerek uygun enstrümanlarla yönetilip kontrol altına alınabilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Günümüzün sürekli değişen ve karmaşıklığı artan dünyasında, kurumların hem uzmanlaştığı alanda profesyonel faaliyetlerini sürdürüp hem de risk yönetimi ve sigorta alanlarında uzmanlaşması ya da profesyonel anlamda bir kurumsal risk yönetiminin (ERM) gerektirdiği süreçleri yönetmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Saraçoğlu; "Kurumu çevreleyen değişik risklerin farkında olmak, finansal büyüklüğünü değerlendirmek, alternatif risk transfer yöntemleri ile uygun teminatları saptamak, hasar durumunda hızlı çözümler üreterek duraklamaya olanak tanımayacak uzmanlık, deneyim ve güven birikimini içeren bir kabiliyet geliştirmek veya bu kabiliyeti kurumun hizmetine sunabilecek bir yapıyı kurgulamak hayati bir önem taşımaktadır" dedi. Mahmut Saraçoğlu, şirket bilançosunu koruyan sigorta poliçeleri arasında sorumluluk sigortalarının önemli bir yerinin bulunduğunu, özellikle yeni TTK sonrasında bu konunun daha da önemli hale geldiğini de belirtti. Saraçoğlu, on yıl gibi uzun bir zaman aşımı süresine sahip bu konularda zararın çoğu zaman işletmeye hemen yansımadığını; zarar görenin ya belirli bir süre geçtikten sonra tazminat talebini yöneltiyor olması ya da bu talebin değerlendirilebilmesi için belirli hukuki prosedür ve sürecin tamamlanıyor olması gerektiğinden genellikle yıllar sonra işletmenin zararla karşılaştığını ve bu süreçte gecikme faizi gibi diğer etmenlerin de nihai zararı artırıcı nitelikte olduğunu da vurguladı.

İşveren Sorumluluk Sigortası Mahmut Saraçoğlu konuşmasında sanayici ve iş adamları için önem arz eden dört önemli sorumluluk sigortası ile ilgili detay bilgiler de verdi. Bu sigorta korumalarından hasar frekansı en yüksek olan ve ülkemiz itibariyle en çok tazminat talebiyle karşılaşılan "İşveren Sorumluluk Sigortası'nın sonuçları itibariyle çok önemli olduğunu ve çoğu zaman eksik ve yetersiz kalan sosyal sigorta korumasının açıklarını kapadığı gibi SGK tarafından işletmeye yapılacak rücu davalarının da sonuçlarının koruma altına alındığını vurguladı. AB tam üyelik perspektifimize uygun olarak son yıllarda gerçekleştirilen uyum yasalarının sonucunda tüketicinin daha geniş bir ölçekte korunduğunu belirten Saraçoğlu, üreticiye bu anlamda daha büyük ve kusura dayanmayan bir sorumluluk yüklendiği ve bu bağlamda "güvenli ürün" kavramının öneminin artmasıyla kusurlu veya ayıplı ürünlerin vereceği zararlardan üreticinin kusursuz olarak sorumlu tutulduğu ve bu zararları ödemekle yükümlü olduğunu ve yine ayıplı olan bu ürünlerin bedeni zarar riskini bertaraf etmek adına piyasadan toplatılması veya geri çağrılması gibi masrafların da üreticinin üzerinde kalacağının altını çizdi.

Çok ciddi miktarda zararlara yol açabilecek bu risklerin de sırasıyla Ürün Sorumluluk ve Ürünün Geri Çağrılması (Product Recall) sigortalarıyla sigortacıya transfer edilebileceğini vurguladı. Nihayet dördüncü ve günün son başlığı olarak Yöneticinin Sorumluluğu Sigortası'yla ilgili bilgiler veren Saraçoğlu, özellikle yeni TTK ile yöneticilere getirilen büyük ve geniş sorumluluklara bir çözüm olarak bu sigorta korumasının son dönemde öneminin arttığı ve göreceli olarak uygun maliyetiyle mutlaka düşünülmesi gereken sigorta korumaları arasında yer aldığını belirtti.

Mahmut Saraçoğlu: Sigorta konusunda konunun uzmanlarından destek alınmalı Katılımcılardan gelen çeşitli sigorta konularında soruların cevaplandığı son bölümde bütün sigorta başlıkları ile ilgili önemli hususlara da değinen Mahmut Saraçoğlu, kurumların hem uzmanlaştığı alanda profesyonel faaliyetlerini sürdürüp hem de risk yönetimi ve sigorta alanlarında uzmanlaşmasının mümkün olmadığını belitti. Saraçoğlu, mutlaka konunun uzmanlarından destek alınarak hem risk iyileştirme hem de sigorta süreçlerinin yönetiminin sağlanması gerektiğini, böylelikle kurumların kendileri açısından hayati önem arz eden sürdürülebilirliği garanti altına alabileceklerini vurguladı.