Buradasınız : FAALİYETLERİMİZ

ÜYELER ÇED VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ AVANTAJLI FİYATLARLA ALABİLECEK

ÜYELER ÇED VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ AVANTAJLI FİYATLARLA ALABİLECEK -

ESİDER,Çevre Etki Değerlendirmesi ve Çevre Kanununca zorunlu hale gelen uygulama ve mevzuatlarla ilgili hizmetlere üyelerinin avantajlı fiyatlarla ulaşması için alanında uzman bir firma olan ÇETSAN Çevre Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. ile anlaştı. ESİDER ve ÇETSAN arasında hayata geçen anlaşma uyarınca, ESİDER üyeleri ÇED ve Çevre Danışmanlık hizmetlerini bundan böyle avantajlı fiyatlarla alabilecek…

Sanayiden kaynaklanan çevre kirli¬liğinin önlenmesine ve buna bağlı olarak da kişi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik hassasiyetler gide¬rek artmakta ve bu kapsamda da Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere geliş¬miş ülkelerdeki mevzuat ve uygulamalar baz alınmak suretiyle Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çeşitli konular¬da yönetmelikler yürürlüğe konulmak¬tadır. Söz konusu mevzuatın ve buna bağlı olarak da ilgili ve yetkili kamu kuruluş¬larının konuya yaklaşımını iki ana başlık altında toplamak mümkün: Bunlardan birincisi; Çevresel Etki De¬ğerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yürütülen iş ve işlemler, Diğeri ise Çevre Kanununca alınma¬sı gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemler. Alanında son derece deneyimli bir şir¬ket olan ÇETSAN, her iki konuda da alt yapı donanımları sağlamaktan, ge¬rekli izin, lisans ve yeterlilik belgesi alımına kadar her konuda sanayicilere etkin şekilde hizmet vermektedir.

Birçok sanayi firmasına hizmet veren ÇETSAN, ESİDER ile yaptığı görüş¬meler ve varılan anlaşma sonucunda bundan böyle ESİDER üyesi sanayici¬lere ÇED ve Çevre Danışmanlık hiz¬metlerini avantajlı fiyatlarla sunacak. ESİDER, üyelerine yönelik avantaj sağlayan bu anlaşma ile hem üyelerini alanında uzman bir şirkete yönlendir¬miş hem de alınması yasal olarak gerekli olan bu hizmetlere üyelerinin uygun fi¬yatlarla ulaşmasının önünü açmış oldu.