Buradasınız : FAALİYETLERİMİZ

ESENYURT'UN, KENDİNE YAKIŞIR BİR HASTANESİ VAR

ESENYURT'UN, KENDİNE YAKIŞIR BİR HASTANESİ VAR -

Esenyurtlulara 1998 yılından bu yana hizmetveren ve yaptığı yatırımlarla sürekli olarak hizmet çeşitliliğini ve kalitesiniarttıran Esencan, bugün ilçenin en köklü ve güvenilir hastanesi haline geldi.Hastanenin bir doktora ait olması, insan sağlığı ve kalite hizmetin her şeyinüzerinde görülmesi ve bugüne kadar Esenyurtlu vatandaşlara verdiği hizmetlerEsencan Hastanesi'ni ilçenin en güvenilir sağlık kurumu haline getirmişdurumda. 

İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinin başında gelen Esenyurt'ta,hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasite ve donanımda sağlıkkurumlarının önemi de artmakta. 1998 yılında kurulan Esencan Cerrahi TıpMerkezi kurulduğu günden bu yana ilçenin en güvenilir, örnek kurumlarından biriolmayı başarmıştı. Dr. Taşkın Yenidünya tarafından kurulan ve yönetilenEsencan, bugün ise Esenyurtlu vatandaşlara sağlık hizmetlerini uzaklaragitmeden ilçelerinde verebilecek tam donanımlı örnek bir hastane olarak dikkatçekiyor. 

Esencan'ın başarısındaki en büyük pay elbette Dr. TaşkınYenidünya'ya ait. Hastanenin bir yatırımcıya değil de, önceliği her zaman insansağlığı olan bir doktor tarafından yönetilmesi farkı yaratan en önemli etkenlerden.Aynı zamanda ESİDER üyesi de olan Dr. Taşkın Yenidünya ile söyleşimizde EsencanHastanesi'ni ve bugünlere geliş sürecini konuştuk. Esenyurt'ta ciddi biryatırım yaptınız. Öncelikle; "Neden hastane?" diye soralım. Ben bir doktorumsonuçta. İş adamı kimliğimden önce doktor olmam, sağlıkçı olmam gelir.Elbetteki bildiğim, uzmanı olduğum bir alanda hizmet vermek, bu alana yatırımyapmam doğaldır. O nedenle yatırımımı hep sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmekadına Esencan'a yaptım. Öte yandan elbette iş adamı kimliğim de bulunmakta.Aynı zamanda Esenyurtlu sanayici ve iş adamlarının derneği olan ESİDER'in deüyesiyim. Bölge açısından, Esenyurt açısından bakıldığında böyle bir yatırımakarar vermek kolay değil. Bu kararı nasıl aldınız? 

Bizim hep bir hayalimiz vardı. 

İyi sağlık hizmeti veren annemizi babamızı ve yakınlarımızıgönül rahatlığı ile emanet edebileceğimiz bir hastane kurmak. Bu hayaligerçekleştirmek için çok uzun seneler uğraştık. Biz bu işe Esenyurt'ta başladıkburası bizim yuvamız gibi oldu, dolayısıyla; bu yatırımımızdaki önceliğiEsenyurt'tan başka bir yerde yapmak aklımızdan geçmedi. Her insan en iyi sağlıkhizmetini almaya ihtiyaç duyar. Bunun insanın parasıyla puluyla, oturduğu yerlebir alakası yok. Bunu en iyi biçimde biz nasıl verebiliriz, onu düşündük. Pekien iyi sağlık hizmeti nasıl verilir? Az önce dediğim gibi yakınlarımızı,sevdiklerimizi gönül rahatlığı ile götürebileceğimiz; bütün tıbbi donanımın vealanlarında uzman isimlerden oluşan güçlü bir ekibin olduğu hastane oluşturmakgerekir. İşin en temel noktası budur aslında. Onun dışında çok bilinçlice,profesyonelce "buraya bu yatırımı yapalım böyle olur" değil. Aslında "işimizidaha iyi nasıl yaparız" onun arayışından kaynaklandı bizim tüm süreçlerimiz.Mantığımız hep işimizi daha iyi yapabilme noktasına odaklıydı, hala da öyledir.Çünkü söz konusu olan insan sağlığı ve hayatıdır bizim işimizde. Hastaneyinasıl bir mantıkla yaptınız? Şu an kaç yatak kapasiteniz var? Bizim temelatmamızla hastaneyi faaliyete geçirmemiz arasında yaklaşık 27 ay civarında birsüre geçti. 27 ayda tamamladık. Hastanenin yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alanıvar. Biz hep düşündük ve şunu dedik; "kalite belli gruplara, belli insanlaramahsus değil." Dolayısıyla kalite her yerde verilebilir, kalitenin karşılığıçok yüksek bir para da değildir. Yani uygun rakamlara yüksek kalitede hizmetverilebilinir. Binanın yapımına da hep bu gözle baktık. Örneğin şu anda burada153 yatak kapasitemiz var, buraya 253 yatak sığdırmak da mümkündü. Ancak bizbunu çok düşünmedik, hastaların ve çalışanın rahat edeceği, performansınartacağı, veriminin artacağı bir bina yapmayı tercih ettik. Toplam kaç çalışanile hizmet veriyorsunuz? Şu an 350'ye yakın çalışanımız var. Arkadaşlarımızınhepsi gayet verimli bir şekilde çalışmaktadır. Biz mutlu çalışanın daha iyihizmet vereceğini, daha verimli olacağını düşünüyoruz ve bu nedenle çalışan arkadaşlarımızınçalışma koşullarında ve çalışma ortamlarını oluştururken çok özenlidavranıyoruz. Çalışanlarımızın çok önemli bir kısmı bu bölgede ikamet etmekte.İyi bir hekim kadrosu oluşturduk ve bu noktada Esenyurt Üniversitesi'ndeki hocalarımızında önemli katkısı oldu. Karşılıklı ciddi bir iş birliği söz konusu, onuvurgulamak lazım burada. Hizmet kalitesinde oldukça iddialısınız. Sağlıkhizmetlerinde kalite ve farkı yaratan unsurlar nelerdir? Burada "önce insan"diyoruz . Örneğin her birimi tek tek ele alıp, "buradan nasıl daha kalitelihizmet çıkarırız" diye bakıyoruz. "Tıbbi tartışması olmayan sonuçlar nasılçıkar" onu değerlendiriyoruz. Radyoloji, tanı koyma acısından çok ciddi birbölüm. Radyolojiyle ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Teknolojik altyapımızı çok yüksek düzeyde yaptık. Türkiye de ASR denilen bir kalite programıvar. Amerika bağlantılı bu kalite programını Türkiye'de ilk alacak kurum olmakiçin ciddi çalışıyoruz. Bunun ne önemi var? Çünkü hastalarımız çok ciddibiçimde MR, tomografi gibi radyolojik tetikler yaptırıyorlar. Fakat butetiklerin tanı koyduruculuğuyla ilgili sıkıntı-lar var, yani hem çekimkalitesi hem de bunların yorumlanmasıyla ilgili sıkıntılar var. Bunda da çokciddi bir standartsyonlara gidiyoruz ve çok iyi sonuçlar almaya başladık.Aslında bizim burada en önem verdiğimizşey ekip ve çalışma arkadaşlarımızlaolan uyumumuzdur. Bünyenizde bir "meme merkezi" de oluşturdunuz. Buradaİstanbul'da ilk üçün içine girecek bir merkez oldu.

Meme rahatsızlığı aynı zamanda toplumsal bir sorun. Bunutanısından tedavisine kadar bütün sürecini; ameliyatı, cerrahi müdahalesi vetüm aşamaları burada tamamlanabilir halde yapılandırdık. Böylesi komplike biryapı ciddi bir teknolojik yatırım gerektirdiği kadar, bu işin ciddi birbilimsel yönü de var. Bunun da ekibinin oluşması gerekiyor. Bu ekibimi de bizen iyi şekilde oluşturduk. Bu merkezimizin süreç içerisinde bölgemize de ciddikatkıda bulunacağını düşünüyorum. Böyle bir yapılanmanın, böyle bir sağlık tesisininEsenyurt'a marka değeri katacağına da çok inanıyorum. Bu da bizim düşüncemizdekitemel unsurlardan bir tanesi; çnkü bu bölgede biz bu marka değerinden dolayıdönem dönem çok ciddi sıkıntılar yaşadık. 

Esencan Hastanesi'nin Esenyurt'un marka değerini deyükseltecek bir hastane duruma geldiğini söylüyorsunuz. Bu da oldukça önemlibir tespit aslında. Bu tartışma Esencan Hastanesi 'nin isminden başladı.Türkiye'de bir yabancı isim koyma modası var. Hastanelere "hospital" demek gibişeyler. Biz bunu çok tartıştık ve sonunda karar verdik. Burası Esencan Hastanesi'dir.Yabancı isimlerle "hospital" gibi yabancı sözcüklerle farklı algılar yaratmayoluna girmedik. Olayın temeli, hizmetin niteliğidir. Bizim beraberçalıştığımız hekim arkadaşlarımız İstanbul'da çok az merkezde yapılabilirameliyatları, cerrahi işlemleri yapabilir yetenektedirler. Örneğin bir epilepsicerrahisi, onun dışında skolyoz cerrahisi, yani rutinleri saymıyorum bile rutinlerintümü yapılabilyor. Bu yapabilirliklerimizi ilk önce biz Esenyurt'a tanıtıp,Esenyurt'a hizmet veriyoruz. Biz biliyoruz ki, kalitemiz ile belli bir noktadansonra burayla sınırlı kalmayacağız. Bunu inşallah birlikte yaşayıp göreceğiz. 

Esenyurt'un ekonomik düzeyi bu yapıları kaldırır mı diye deçok tartışıldı. Biz, "yapmak istediğimizi doğru bildiğimizi yapalım" dediksonuçta. Doğru bildiğimiz de, en yakınınızı dahi emanet edebileceğiniz birhastane yapısıdır. Olaya aslında bir yatırımdan ziyade hizmet mantığı ilebakıyorsunuz sanırım. Sağlık hizmeti bambaşka bir hizmettir. Yani sağlıkhizmeti aslında özünde bir ticaret değildir. Sağlık hizmetlerine insan sağlığıve hayatını her şeyden üstün tutan bir anlayışa sahip bir ekibimiz oluşursainsanlar da bu anlayışı takdir ederler. Bizi bu anlamda takdir ediyorlar da.Biz açılışımızda sağa sola afişler de asmadık. 

Bizim verdiğimiz hizmet bu hizmeti alanlar ve buna şahit olanhasta yakınları tarafından takdir edilmekte. Bizim için en önemli ve anlamlıtanıtım da budur. Siz aynı zamanda ESİDER yönetim kurulu üyesisiniz. ESİDER'eve sivil toplum kuruluşlarına bakış acınızı da öğrenebilir miyiz? Sivil toplumkuruluşları sosyal hayatın gerçekten en temel, vazgeçilmez unsurlarıdır. Bellimeslek gruplarının, ortak hedefleri olan insanların birlikte çalışması inanılmazgerekli bir şeydir. Ülke içinde, toplum için de gerekli olan bir şeydir bu. BenESİDER'in uzun zamandır üyesiyim. ESİDER, bölgede çok ciddi çalışmalar yapıyor,meslektaşlar arasında iş birlikleri hayata geçiyor. Onun dışında "acabatoplumun geneline nasıl bir katkıda bulunuluruz" arayışı da hep var. Ben buduyguyu da yönetim kurulunda ve üyelerinde hissettiğim için ESİDER'in içindeolmayı seçtim ve mutlu oldum. 

Esiderle ilgili bir şey daha söylemek lazım. ESİDER,özellikle eğitime çok önem veren bir sivil toplum kuruluşudur. Eğitimle ilgilitoplantılar yaparken bunu standardize etmek için de ciddi çalışmalar yapıyor.Yakın zamanda onların sonuçları da ortaya çıkacak