Buradasınız : FAALİYETLERİMİZ

ESİDER, İŞKUR VE ESENYURT KAYMAKAMLIĞI İSTİHDAM KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ

ESİDER, İŞKUR VE ESENYURT KAYMAKAMLIĞI  İSTİHDAM KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ - Esider, İşkur Ve Esenyurt Kaymakamlığı Esenyurt'ta İstihdam Konusunu Değerlendirdi

Esider, İşkur Ve Esenyurt Kaymakamlığı Esenyurt'ta İstihdam Konusunu Değerlendirdi

Esenyurt'ta istihdam olanakları ve nitelikliiş gücüne katkı sağlamak üzere gerçekleştirilen "Aktif İstihdam Politikaları"konulu toplantıda ESİDER, İşkur, Esenyurt Milli Eğitim ve EsenyurtKaymakamlığı'nın başkan ve üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

Esenyurt'ta bulunan sanayinin istihdam ve üretim açısındanbölgeye sağladığı katkıya dikkat çekten ESİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu;"Bölgedeki sanayinin gelişmesi için tüm bölge yetkili ve ilgililerinin amaç vegönül birliği içinde çalışması ve sorunlara el ele çözümler geliştirmesigerekmektedir" dedi. ESİDER, Esenyurt'ta istihdam olanakları ve nitelikli işgücüne katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. 12 Şubat tarihinde ÖzelEsencan Hastanesi'nde gerçekleşen "Aktif İstihdam Politikaları" konulutoplantıda ESİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu, ESİDER Başkan Yardımcısı FevziTorolsan, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Çalışma Bakanlığı İstanbul İŞKUR İlMüdürü Muammer Coşkun, Esenyurt Milli Eğitim Müdürü Yusuf Özvatan, BEYSİADBaşkanı Metin Yılmaz ve çok sayıda sanayici hazır bulundu. ToplantıdaEsenyurt'ta eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama destek sağlamak amacıile meslek edindirme, meslek geliştirme eğitim programları, istihdam teşviklerive 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamasında son gelişmeler elealındı. ESİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, ÇalışmaBakanlığı İl Müdürüm, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Türkiye Hazır Giyim veModa Federasyonu Başkanım, İSİFED Başkan Yardımcım, SANDER Başkanım, BEYSİADBaşkanım, çok değerli sanayici kardeşlerim ve basınımızın değerli mensupları;öncelikle davetimize icabet edip katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 

Ayrıca bugün bizleri Esenyurt'ta kattığı son derece modernhastanede ağırlayan Sayın Dr. Taşkın Yenidünya ve ekibine katkılarından dolayıçok teşekkür ederim. ESİDER Başkanı Muammer Ömeroğlu: "İstanbul Türkekonomisinin en önemli merkezidir" Bizler bölgemizin sorunlarına ortak çarelerüretmek, istihdam ve mesleki eğitim alanında ilgili kurum ve kuruluşlarla tekses olarak çözümler geliştirmek için sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ileEsenyurt bölgemiz için proje ve faaliyetlerimizi istikrarlı bir şekildeyürütmekteyiz. Yapılan son araştırmalarla birlikte ortaya konulduğu gibiİstanbul, Türk ekonomisinin en mühim mer-kezidir. Ülke sanayinin % 36'sınınyerleşik olduğu İstanbul ithalatın üçte biri, ihracatın % 34'ügerçek-leşmektedir. İstanbul'da gayrisafi hasılanın % 40'ı sanayiden, % 30'uticaret ve geri kalanı diğer sektörlerden sağlanır. "Esenyurt bölgesindesanayinin devlerini barındırmaktadır" Esenyurt ise İstanbul Sanayi Odasınabağlı yaklaşık 13 bin kuruluşun 2 bin tanesini barındırmaktadır. Bu sayılardanda görüldüğü gibi Esenyurt sadece kendi içinde değil, İstanbul hatta Türkiyesanayisi için büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Esenyurt'un sektörel bazdasanayinin devlerini içinde barındırdığını, yapılan üretim ve istihdamı gözönünde bulundurursak; bölgemizin, yurt sanayisinin vazgeçilmez dayanaklarındanbiri olduğunu söyleyebiliriz. "Esenyurtlu iş ve çeşitli ihtiyaçlarınıEsenyurt'ta karşılayabilmeli" En önemli konu nüfusu 700 bini bulan ve tanınmışOrta Avrupa şehirleri çapına ulaşmış Esenyurt'ta yaşayan insan; alışveriş,sağlık, okul ihtiyacı için kilometrelerce ve saatlerce şehir merkezine gitmekzorunda kalmadığı gibi, daha önemlisi işi için her gün saatlerce başka bölgeleregöç etmek zorunda da olmamalıdır. Bunun tersi hem ülkemiz için kaynak israfıhem de insanca yaşama hakkına aykırıdır. Bütün bu nedenlerle bölgemizdekiişyerleri refahın kaynağı olan reel üretim ve aynı zamanda bölge insanınınçalışma ve iş hakkı olarak vazgeçilmez bir kaynaktır. "Esenyurt ve sanayisinisahiplenmeliyiz" "Unutmamalıyız ki, iş adamlarımızı en yakın komşu ülkeler birkaçyatırım yapalım diye davet etmekte ağırlamaktadırlar. Sadece Esenyurt'umuzdabulunan sanayi tesislerinin sayısı o ülkelerin sahip oldukları üretim gücününçok üstünde olduğu bilinci ile bölgedeki sanayinin gelişmesi için tüm bölgeyetkili ve ilgililerinin amaç ve gönül birliği içinde, bölgeyi ve sanayii sahiplenerekçalışması, olan ve olacak sorunlara el ele çözümler geliştirmesi gerekmektedir."Sanayici geleceğe güvenle bakabilmelidir" Sanayi büyük yatırım ve çalışmagerektiren, meyvesinin de özellikle içinde bulunduğumuz küresel re kabetortamında -toplanabilir ise-onlarca sene içinde toplanabildiği uzun vadeli biryatırım tarzıdır. Bilgi, uzmanlık, sabır isteyen meşakkatli bir yoldur. 
Bu nedenle sanayi geleceğe güven duymak ihtiyacındadır.Bölgesel ve ulusal politikaların değişkenliği yapılan hesap ve planlamalarıyanıltır, başarısız kılar. Bu nedenle bölgemizde sanayinin, plan ve programolarak uzun vadede güvence altına alınması, altyapı hizmetleri ile rekabetgücünün desteklenmesi, bölge insanının eğitim düzeyinin artırılarak daharekabetçi, kaliteli ve yüksek teknolojili üretimlerin gerçekleştirilirolabilmesi gerekmektedir. Bugün burada toplanmamızdaki amaç aktif istihdampolitikalarının tanıtımını sağlayarak bir yandan sanayimizin gelişimine hizmetetmek, diğer yandan eğitimli, vasıflı işgücü temininde devlet teşviklerikonusunda yaygın bilgilendirme ile kuruluşlar arasında bu destek için fırsateşitliği sağlamaktır. Konuşmamı bitirirken bizleri burada ağırlayan ÖzelEsencan Hastanesi Yönetim Kurulu başkanı Dr. Taşkın YENİDÜNYA ve ekibine tekrarteşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Projenin önem veyapılabilirliğini takdir ederek emeği geçen herkese huzurlarınızdateşekkürlerimi sunuyor ve proje hakkında detaylı bilgiyi almak üzere sözüİŞ-KUR İl Müdürümüz Sayın Muammer Coşkun'a bırakıyorum." ESİDER Başkanı MuammerÖmeroğlu'ndan sonra söz alan İŞKUR İl Müdürü Muammer Coşkun ise konuşmasında şuifadelere yer verdi: "Öncelikle tüm katılımcılara 'hoş geldiniz' diyorum.Burada bugün ülkemizin ve ilimizin en büyük so-runlarından biri olan istihdamsorunu hakkında çalışma bakanlığı olarak yapılan istihdam politikaları hakkındasizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bir taraftan 'ülkede işsizlik var' diyoruz,'gençlerimiz iş bulamıyor' diyoruz bir taraftan da iş verenler'nitelikli elemandeğil, niteliksiz eleman dahi bulamıyoruz' diyor. 

İŞKUR İl Müdürü Muammer Coşkun: Amacımız nitelikli işgücüyaratmak Biz iş verenlere diyoruz ki, niteliksiz elemanla çalışma, biz elemanınitelikli hale getirelim daha sonra kalifiye bir elemanla çalışma fırsatınısize sunalım. 2008'den önce hiçbir iş veren bize kapısını açıp yardımcı olmadı,daha sonra devlet tarafından sunulan imkanlarla biz projemizi gerçekleştirmeyebaşladık. Tek amacımız ülkede mesleksiz olup iş bulamayan işçilerin yine sizdeğerli işverenlerin belirlemiş olduğu alanda yetiştirip işverenlerimizinnitelikli elemanlarla çalışmasına katkıda bulunmak. 2013'ün içerisindeİstanbul'da bizim iş ve meslek danışmanlarımızla 5985 işletmeyi birebir ziyaretettik ve işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünün nedenlerinin araştırmasınıyaptık. İşverenlerimizin yüzde 54'ü, 'benim aramış olduğum nitelikte yetişmişeleman yok' diyor. Yüzde 44'ü de 'benim istemiş olduğum meslekte hiç elemanyok' diyor. Bir kısmıda 'benim vermiş olduğum ücreti beğenmediği için işçiçalıştıramıyorum' diyor. "Eleman alın, ilk 6 ay ücretini biz ödeyelim" Biz işkur olarak işverenlerin bu isteklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İşverenegidip; bizim 737 danışmanımız var, danışmanımızı size yönlendirelimdanışmanımız sizin aradığınız elemanın profilini belirlesin, bu profiliçerisinde öncelikle kurumumuzda kayıtlı kriterlerinize uygun aday varsa eğitimalmış belgeli bunları size takdim edelim, yoksa işletmen küçükse iki kişi çalışıyorsabir kişi daha al. Altı ay çalışıp iş öğrensin. Altı ay boyunca bu kişininücretini biz ödüyoruz. Eleman 6 ay içerisinde kendini geliştiriyor ve işiöğrenmiş bir eleman oluyor. Bu projenin amacı deneyimsiz genç işsiz eleman ileiş vereni buluşturmak. 'Ne iş olsa yaparım' değil, 'benim mesleğim var' diyengenç nesil yetiştirmek. "Bize kriterlerinizi söyleyin, biz uygun elemanyetiştirelim" Bizim kriterlerimiz 15 yaşını geçmek ve işsiz olmaktır. İşletmeolarak bize gelip istediğiniz eleman niteliklerini söylediğinizde biz onuyetiştiriyoruz. Eğitim sonucunda bir belge veriyoruz bu belgenin iş verene vekendisine birçok avantajları var." İŞKUR İl Müdürü Muammer Coşkun'dan sonra sözalan Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci'nin konuş-ması ise şöyleydi: Merhabalar, butoplantı birçok güzel şeye vesile olsun inşallah. Ben ağustos ayında Esenyurtkayma-kamı olarak atandım ve altı okulu eğitime aldık. Hepside aşağı yukarıproblemli okullardı. İki – üç tanesinin ihalesini Sayın valimize yaptırdık.Eylül ayında da açılışlarımız olacak. SANDER bize 32 derslikli bir okul yapıyorşuanda. 

ESİDER'e de bu konuyla ilgili bir ziyaretimiz olacak. Çokpozitif bir cevap alacağımızıda düşünüyoruz. Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci:Projeyle bize gelen girişimcileri destekleriz Bizimde girişimciyi destekleyecekbirtakım desteklerimiz var. Projeyle bize gelenleri desteklemek görevimiz.Geçenlerde esnaf odamızın eğitimine katıldık. Bir tane vatandaş bize müracatetti, elinde dilekçeyle beraber. Bir hanımefendi kozmetik dükkanı açmakistiyor. Çağırdım baktım, giyim kuşamıda gayet düzgün. Bazı arkadaşlarımız"olmaz" deseler de, ben isteğini Ankara'ya dilekçe olarak gönderdim. Benimgönderdiğim o projeye geçen hafta Ankara'dan onay geldi. O hanımefendiyekozmetik dükkanını açıyorum şimdi. Bizim bunları yapmamız lazım, girişimcileredestek olmamız lazım. Bu gibi işlere vesile olmak isteriz. Esenyurt'un nufususon açıklamalara göre 624 bine çıktı. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında 71 binkişilik bir artış var. "Esenyurt'ta iş bulan vatandaş Esenyurt'ta yaşamayıtercih ediyor" Nüfus artışının nedeni çok sayıda ikamet edilecek yerin olması.Başka bir sebebi yok aslında. 

Esenyurt tercih edilen bir yaşam kenti haline geliyor.Aslında bu kadar çok işletmenin olması da bu nüfusun sebebidir. 2 bin civarındabüyük firma var. Bu firmalarda iş bulabilen arkadaşlarımız, "alacağım maaşınbana yetebilmesi için Esenyurt'ta oturmam gerekir" diyor ve Esenyurt'ataşınıyor. İstanbul'un bir başka ilçesinde ikamet etmeye kalksa ev kiraları 1000tl civarında ama Esenyurt'ta şuanda 400 ila 600 TL ortalamasında. "Esenyurt'abir İŞ-KUR merkezi açmak için elimden geleni yapacağım" Esenyurt'ta beş taneküçük sanayi var. Beş sanayi sitesinin olmasının sebebi de 2 bin tane büyükfabrikanın olması. Yani hepsi birbirini kovalıyor. Bu merkeze bir tane İŞ- KURmerkezi açmak için ne gerekiyorsa ben üzerime düşeni yapmaya hazırım.Belediyemizinde ne gerekiyorsa yapacağından eminim, biz burada hep birlik veberaberlik içindeyiz. "On okulu daha faaliyete sokacağız" Okullarımıza da işadamlarımız, belediyemiz, milli eğitim bakanlığımız destek sağlamakta. Eylülayında on tane okulu faaliyete sokacağız. 

Nüfus arttığı için biz her yıl 5 tane okul açmasak sınıflaryüz kişiye çıkar. Biz sınıf sayılarını otuza kırka indirmeye çalışıyoruz. 71bin kişilik nüfus artışından dolayı önümüzdeki Eylül ayında 24 bin yeni öğrencikaydedeceğiz. 24 bin bir ilçe nüfusudur. O yüzden bizim de sorumluluklarımızfazla. Bu organizasyondan dolayı; başkanımız Muammer Bey'e, ESİDER'e ve gelenkıymetli iş adamlarımıza çok teşekkür ederim. Her zaman kapımız her türlütaleplerinize açık olmaya devam edecektir."